úvodní strana
historie
aktuality
základna
technika
dokumenty
názory
kontakty
užitečné odkazy
fotogalerie
videa
 

 
 

 

 

 

- historie -

       Původní požární ochrana nebyla organizovaná, nýbrž byla dobrovolná, jak si ji ta která obec zařídila. Až po roce 1868 vznikají první hasičské sbory, které musí být však organizovány. Proto vzniká i Ústřední jednota hasičská Markrabství Moravského a v ní jednotlivé župy, podle okresních měst či soudních okresů. Dzbel v té době spadá pod župu soudního okresu Konice založenou v roce 1893. Dobrovolný sbor hasičský v obci Dzbel byl založen v roce 1886 a jeho zakladateli byli Josef Kavka, tehdejší starosta obce, Emilián Hikl, nadučitel a Ladislav Čížek, podučitel. Prvním předsedou sboru byl František Navrátil, rolník, náčelníkem byl Josef Vysloužil a jednatelem Antonín Fiala. Sbor měl celkem 18 členů. První hasičská stříkačka byla zakoupena rok po založení sboru to je v roce 1887.
       Náš sbor měl v minulosti i dnes stejné poslání. Chránit lidi od nebezpečí ohně a dalších živlů a starat se o život v obci. Dnes, stejně jako v dobách minulých můžeme hasiče vidět jak se starají o prevenci vzniku požáru např. kontrolou komínů, jak vyjíždí, když zakokrhá červený kohout
v obci či okolí, dále při konání nejen tradičních akcí jako je pochovávání basy, kácení máje nebo pořádání plesů, zábav, cvičení a v neposlední řadě spolupracují s obcí na utváření obecního blaha.
       Co se týče technického zabezpečení našeho sbor
u, můžeme říci, že jsme dobře vyzbrojeni. V roce 1957 byla sborem zakoupena osmička která je stále funkční a naši hasiči s ní dále cvičí. V roce 2001 byla provedena sbírka na koupi hasičského automobilu značky PRAGA V3S, která je dnes chloubou našeho sboru. Teprve koncem roku 2005 byla obcí pro náš sbor zakoupena dvanáctka a dokonce i pěnový přístroj a další osmička.

 

- aktuálně - 


počítadlo.abz.cz